top of page

Margrethe H. Anderssen

Fremmedspråk

Vurdering

Margrethe Heltzer Anderssen jobber som spansklærer ved St. Hallvard videregående skole i Lier og ved Nettskolen Buskerud hvor hun underviser i spansk nivå III. Hun har vært engasjert av Fremmedspråksenteret for å lage digitalt undervisningsmateriell for nivå III, jobbet som fagdidaktiker i spansk på Høgskolen i Østfold og hatt ulike engasjement for Utdanningsdirektoratet.


Margrethe sitter i Utdanningsdirektoratets fagnemnd for spansk, og har lang erfaring med å utarbeide og vurdere eksamensoppgaver. I tillegg jobber hun som veileder for praksisstudenter for ILS. Hun har lang erfaring som kursholder.

bottom of page