top of page

Å lese og skrive i fremmedspråk

Hvordan jobber vi for å sikre elevenes læring og progresjon, mestring og glede i fremmedspråkene?

I læreplanen fokuseres det på at lesing og skriving skal gå fra det enkle til det med komplekse. Den nye eksamensformen har ulike typer for leseforståelse som resepsjon, mediering og interaksjon. I skriving er hovedfokuset hvordan kommunisere i kontekst og språkhandlinger. 


KURSINNHOLD

  • Hvordan få elevene til å tilegne seg «et gradvis bredere ordforråd»?

  • Hvordan få elevene til «å ta i bruk flere språklige strukturer»?

  • Hvordan få elevene til «å bruke hjelpemidler på en hensiktsmessig måte»?

  • Hvordan sikre elevenes læring og progresjon?

  • Hvordan jobbe med strategier i skriving og lesing?

  • Hvordan knytte innlæring av ferdigheter til å bygge interkulturell kompetanse hos elevene

  • Hvordan bruke autentisk materiale i språkundervisningen?

  • Hvordan skape mestring og glede på alle nivåer?


Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Margrethe Heltzer Anderssen

Kursholder

Margrethe Heltzer Anderssen

Margrethe Heltzer Anderssen jobber som spansklærer ved St. Hallvard videregående skole i Lier og ved Nettskolen Buskerud hvor hun underviser i spansk nivå III. Hun har vært engasjert av Fremmedspråksenteret for å lage digitalt undervisningsmateriell for nivå III, jobbet som fagdidaktiker i spansk på Høgskolen i Østfold og hatt ulike engasjement for Utdanningsdirektoratet.

Margrethe sitter i Utdanningsdirektoratets fagnemnd for spansk, og har lang erfaring med å utarbeide og vurdere eksamensoppgaver. I tillegg jobber hun som veileder for praksisstudenter for ILS. Hun har lang erfaring som kursholder.

bottom of page