top of page
NinaS_omoss.jpg

KURS I SKOLEN ledes av Nina Sundmark. Hun har jobbet med kurs og etterutdanning til skolene i Norge siden 2016, og er bindeleddet mellom deg som bestiller kurs og kursholderne.

 

KURS I SKOLEN tilbyr praksisnære, relevante og engasjerende kurs, gjerne med refleksjonsoppgaver og/eller workshops inkludert. Vi kan også bistå med praktiske oppgaver og veiledning mellom samlinger. Kursene tilpasses og skreddersys, slik at de henger godt sammen med de øvrige utviklingsprosessene dere jobber med i profesjonsfellesskapet. Målet er at alle kursdeltakere skal få ny kunnskap og ny inspirasjon til sitt videre arbeid i skolen.

 

Våre dyktige kursholdere har solid teoretisk forankring og lang erfaring fra praksisfeltet, og det faglige innholdet i kursene er til enhver tid oppdatert i henhold til gjeldende styringsdokumenter, lovverk og politiske føringer. Deretter tar vi utgangspunkt i de behov og forventninger dere har i egen organisasjon, og lager forslag til faglig innhold, kursform og tidsramme. Og – om du ikke har helt klart for deg akkurat hvilket kurs som dekker deres behov, enten det gjelder faglig innhold, omfang eller varighet, så tar vi en prat. Sammen finner vi frem til tema og form som passer for akkurat ditt profesjonsfellesskap! 

Om oss

Sammen utvikler vi skole-Norge!

Kontakt oss

Vi har alltid kapasitet til å arrangere nye kurs. Helst på din skole eller et annet sted som passer for kollegiet, men vi kan også møtes på Teams.

+47 909 39 741

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page