top of page

Muntlig bruk av språket – i fremmedspråk

I LK20 presiseres det et «Språket skal tas i bruk fra første stund». Hvordan gjør vi det? Og hvilke metoder kan vi bruke for å trene på muntlige ferdigheter i fremmedspråk?

I læreplanen står det: «Muntlige ferdigheter i fremmedspråk er å skape mening gjennom å lytte, snakke og samtale i ulike kommunikasjonssituasjoner. Utviklingen av muntlige ferdigheter i fremmedspråk går fra å bruke ferdighetene i dagligdagse sammenhenger til å bruke dem i stadig mer komplekse situasjoner. Dette innebærer å ta i bruk et gradvis bredere ordforråd og flere språklige strukturer.»


I kurset presenteres ulike metoder og du vil få med deg verktøy du kan putte i verktøykassen din når du skal tilpasse egen undervisning. Det vil bli gitt eksempler på ulike øvinger, aktiviteter og oppgaver som trener ordforråd, lytteforståelse og evne til å føre samtaler på de ulike nivåene. Det vil også bli gitt eksempler på hvilke aktiviteter som er relevante i forbindelse med muntlig eksamen.


KURSINNHOLD

  • Hvordan trene på muntlige ferdigheter i klasserommet når klassene er store og nivået spriker?

  • Hvordan kan språket tas i bruk fra første stund både uten og med bruk av ulike medier og verktøy?

  • Hvordan trene opp spontan og forberedt tale og å lytte og forstå, på en best mulig måte

  • Hvordan utvikle elevenes ulike kompetanser? 


Dette kurstemaet kan kombineres med tema fra andre kurs i fremmedspråk, etter behov.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Margrethe Heltzer Anderssen

Kursholder

Margrethe Heltzer Anderssen

Margrethe Heltzer Anderssen jobber som spansklærer ved St. Hallvard videregående skole i Lier og ved Nettskolen Buskerud hvor hun underviser i spansk nivå III. Hun har vært engasjert av Fremmedspråksenteret for å lage digitalt undervisningsmateriell for nivå III, jobbet som fagdidaktiker i spansk på Høgskolen i Østfold og hatt ulike engasjement for Utdanningsdirektoratet.

Margrethe sitter i Utdanningsdirektoratets fagnemnd for spansk, og har lang erfaring med å utarbeide og vurdere eksamensoppgaver. I tillegg jobber hun som veileder for praksisstudenter for ILS. Hun har lang erfaring som kursholder.

bottom of page