top of page

Fremmedspråk og fagfornyelsen

Hva er nytt i fremmedspråkene i innføringen av LK20?

Å kunne fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått. Hva slags ferdigheter – og kunnskaper – er det elevene våre trenger når de skal lære seg og praktisere et nytt språk? Og hva er nytt i fremmedspråkene i innføringen av LK20? 


Temaer i kurset vil være:

  • Trene på grunnleggende vokabular og ferdigheter med progresjon og relevans

  • Læring og metakognisjon – hvordan få elevene til å reflektere omkring egen læring

  • Og hva med vurdering? Hvordan bruke «verifisering» som en metode som kombinerer metakognisjon, elevmedvirkning og vurdering. 

I kurset vil vi se på sammenhengen mellom beskrivelsen «av faget», kjerneelementene og kompetansemålene, og hvordan denne helhetlige tankegangen kan knyttes til hvordan vi planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisning. Dette kurstemaet kan kombineres med tema fra andre kurs i fremmedspråk, etter behov.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Margrethe Heltzer Anderssen

Kursholder

Margrethe Heltzer Anderssen

Margrethe Heltzer Anderssen jobber som spansklærer ved St. Hallvard videregående skole i Lier og ved Nettskolen Buskerud hvor hun underviser i spansk nivå III. Hun har vært engasjert av Fremmedspråksenteret for å lage digitalt undervisningsmateriell for nivå III, jobbet som fagdidaktiker i spansk på Høgskolen i Østfold og hatt ulike engasjement for Utdanningsdirektoratet.

Margrethe sitter i Utdanningsdirektoratets fagnemnd for spansk, og har lang erfaring med å utarbeide og vurdere eksamensoppgaver. I tillegg jobber hun som veileder for praksisstudenter for ILS. Hun har lang erfaring som kursholder.

bottom of page