top of page

Hege Lofthus

Elevmedvirkning

Lese- og skrivevansker

Hege Lofthus jobber på Nordpolen skole (1-10) i Oslo, og har vært lærer i 15 år. Hun ivrer for trygt læringsmiljø, differensiert undervisning og inkluderende bruk av læringsteknologi. Gjennom en rekke foredrag har hun vist hvordan lærere kan drive reell tilpasset opplæring.


Hege jobber som kontaktlærer og faglærer. I tillegg har hun utarbeidet og gjennomført lesekurs for elever med lese- og skrivevansker. Hege tar utgangspunkt i pedagogikken når hun kombinerer fagkunnskap med god digital kompetanse, og deler engasjert og inspirerende av sin erfaring.


Hege gir konkrete eksempler på elevaktive metoder.

bottom of page