top of page

Den skrekkelige leksetiden – kurs for FAU og foreldre

Hvordan kan skolen og hjemmet samarbeide når leksene skaper konflikter hjemme?

Livet med skolebarn er også livet med lekser, og ofte går det helt av seg selv. Likevel vil de fleste oppleve perioder med motgang i leksearbeidet. Motivasjonen synker og leksene skaper konflikter hjemme. Arbeidet blir tidkrevende, kjedelig og vanskelig. Foresatte kan fort føle seg usikre på hvordan de skal hjelpe barna hjemme. Det vi selv husker fra skolen er ofte ikke gyldig lenger, og vi er dumme duster når vi forsøker å forklare noe. Å si til barna at det er leksetid kan være ensbetydende med å be om bråk. Hvordan møter vi barna da? Kan vi forhindre at det låser seg helt?


I dette kurset får du helt konkrete tips til hvordan du kan forstå barnet ditt. Lærer og foredragsholder Hege Lofthus deler sine beste pedagogiske knep. Hun har selv to barn i barneskolen, og jobber som kontaktlærer på mellomtrinnet. - En fot i hver leir, sier hun om seg selv og fortsetter: Hjemmet og klasserommet krever vidt forskjellige metoder.


- Etter å ha forsøkt seg som pedagoger på hjemmeskole møter jeg nå mange foresatte som rett og slett ikke orker mer lekser. Da trøster jeg dem med at foresatte skal ha en helt annen rolle enn læreren, og viser dem hvordan de kan støtte barna sine på en konstruktiv måte. Barna trenger ikke ekstralærere der hjemme, men de trenger hjelp til å organisere seg. Etter en sånn samtale faller ofte bitene på plass, hjemmeoppdraget blir mer tydelig og konfliktnivået synker.


Hege er i sitt 13. år som kontaktlærer, og har dermed stor erfaring med å veilede foresatte. 


KURSINNHOLD

  • Samarbeid skole/hjem

  • Hva kan foresatte forvente av tilrettelegging?

  • Hva forventer skolen av foresatte?

  • Det er så vanskelig her hjemme, når bør vi kontakte skolen?

  • Pedagogiske knep for å øke motivasjonen

  • Nødhjelp når alt har låst seg

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 2 timer

Fra 16 000

Ring 909 39 741

Hege Lofthus

Kursholder

Hege Lofthus

Hege Lofthus jobber på Nordpolen skole (1-10) i Oslo, og har vært lærer i 15 år. Hun ivrer for trygt læringsmiljø, differensiert undervisning og inkluderende bruk av læringsteknologi. Gjennom en rekke foredrag har hun vist hvordan lærere kan drive reell tilpasset opplæring.

Hege jobber som kontaktlærer og faglærer. I tillegg har hun utarbeidet og gjennomført lesekurs for elever med lese- og skrivevansker. Hege tar utgangspunkt i pedagogikken når hun kombinerer fagkunnskap med god digital kompetanse, og deler engasjert og inspirerende av sin erfaring.

Hege gir konkrete eksempler på elevaktive metoder.

bottom of page