top of page

Leksebevisst skole og praksis

Hvilken leksepraksis har du? Hvordan kan skolen legge best mulig til rette for at leksesituasjonen hjemme blir en god læringssituasjon for elevene, dersom vi skal gi lekser?

Livet med skolebarn er også livet med lekser, og ofte går det helt av seg selv. Likevel vil de fleste oppleve perioder med motgang i leksearbeidet. Motivasjonen synker og leksene skaper konflikter hjemme. Alle er enige om at øving og trening på ulike ferdigheter er viktig, men kanskje skal diskusjonen fremover gå mer på hvor denne øvingen best kan gjennomføres.


Hva sier forskning om lekser, og er det grunn til å beholde en leksetradisjon som kanskje er utdatert? 


Kurset tar for seg norsk og internasjonal forskning på bruk av lekser og hvilke funn som er gjort om læringsutbytte, positive og negative konsekvenser av lekser. Kurset diskuterer også positiv bruk av lekser og en leksebevisst praksis.


I dette kurset får du helt konkrete tips til hvordan du kan forstå hvordan leksesituasjonen er hjemme, og du får eksempler på hvordan lekser kan se ut. 


Lærer og foredragsholder Hege Lofthus deler sine beste pedagogiske knep. Hun har selv to barn i barneskolen, og jobber som kontaktlærer på mellomtrinnet. - En fot i hver leir, sier hun om seg selv og fortsetter: Hjemmet og klasserommet krever vidt forskjellige metoder.


Lærer og foredragsholder Dag Johannes Sunde viser til norsk og internasjonal forskning om lekser og viser til ulike prinsipper som er nyttige i arbeidet med å utvikle en leksebevisst kultur i skolen.


KURSINNHOLD

  • Motivasjon og demotivasjon knyttet til lekser

  • Definisjon av lekser og forskjellige typer lekser i LK20

  • Hva sier forskning om lekser og læring?

  • Den gode leksen

  • Pedagogiske knep for å øke motivasjonen

  • Prinsipper for en leksebevisst skole

  • Samarbeid skole-hjem om lekser


Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 22 000

Ring 909 39 741

Lofthus / Sunde

Kursholder

Lofthus / Sunde

Hege Lofthus jobber på Nordpolen skole (1-10) i Oslo, og har vært lærer i 15 år. Hun ivrer for trygt læringsmiljø, differensiert undervisning og inkluderende bruk av læringsteknologi. Gjennom en rekke foredrag har hun vist hvordan lærere kan drive reell tilpasset opplæring.

Hege jobber som kontaktlærer og faglærer. I tillegg har hun utarbeidet og gjennomført lesekurs for elever med lese- og skrivevansker. Hege tar utgangspunkt i pedagogikken når hun kombinerer fagkunnskap med god digital kompetanse, og deler engasjert og inspirerende av sin erfaring. Hege gir konkrete eksempler på elevaktive metoder.

Dag Johannes Sunde er spesialrådgiver i avdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo Rådhus. Han har tidligere jobbet i Utdanningsdirektoratet med vurdering og læreplanutvikling, og som studieleder ved institutt for estetiske fag ved OsloMet. Dag Johannes satt blant annet i prosjektgruppen for fagfornyelsen i direktoratet, og hadde ansvar for arbeidet i tverrfaglig gruppe og fagplaner i musikk og kunst og håndverk.

Dag Johannes er utdannet musikkviter og har erfaring som lærer på ungdomstrinnet. Som forfatter har han gitt ut bøkene Fra læreplan til klasserom. Kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring i fag (2017), Drømmelæreren (2019) og Kunsten å bryte grenser. Tverrfaglig læring i skolen (2022).

bottom of page