top of page

Elevaktive arbeidsmetoder i barneskolen

Hvordan kan vi knytte læringsaktiviteter og fysisk aktivitet sammen, slik at det styrker elevenes læring?

Vi vet godt at elevene lærer på ulike måter, og at det gjør godt for konsentrasjonen å bryte opp timen med fysisk aktivitet. Men må det være hode-skulder-tå, eller kan aktiviteten knyttes sammen med læringen? Er det mulig å bryte opp før elevene blir kranglete og ukonsentrerte? Og hvordan lander vi etterpå, uten at det sklir helt ut?

 

I dette kurset får du konkrete eksempler på hvordan elevene kan bevege seg som en naturlig del av læringsaktiviteten. Kursholder gir deg flere små knep for å få inn mer fysisk aktivitet i læringsøktene, og viser frem kloke arbeidsmetoder. Hun beskriver også prinsippene bak elevaktiviteten. Kanskje går timene litt fortere og kanskje lærer elevene litt mer, etter at du har vært på kurs?

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 2 timer

Fra 16 000

Ring 909 39 741

Hege Lofthus

Kursholder

Hege Lofthus

Hege Lofthus jobber på Nordpolen skole (1-10) i Oslo, og har vært lærer i 15 år. Hun ivrer for trygt læringsmiljø, differensiert undervisning og inkluderende bruk av læringsteknologi. Gjennom en rekke foredrag har hun vist hvordan lærere kan drive reell tilpasset opplæring.

Hege jobber som kontaktlærer og faglærer. I tillegg har hun utarbeidet og gjennomført lesekurs for elever med lese- og skrivevansker. Hege tar utgangspunkt i pedagogikken når hun kombinerer fagkunnskap med god digital kompetanse, og deler engasjert og inspirerende av sin erfaring.

Hege gir konkrete eksempler på elevaktive metoder.

bottom of page