top of page

Tekstskaping i det inkluderende klasserommet

Hvordan kan vi ivareta behovet for spesialundervisning og tilpasning i klasseromskonteksten?

Eleven på mellomtrinnet synes ikke lenger det er stas med lesekurs på grupperommet. Hun ønsker ikke å skille seg ut, hun vil være som de andre og jobbe med det samme som klassen. Samtidig møter hun høyere krav til tekstproduksjon og skriftlig deltakelse. Hvordan kan læreren da ivareta behovet for spesialundervisning og tilpasning?

 

Bli kjent med prinsippene bak det inkluderende klasserommet og se hvordan differensiering og elevmedvirkning gir mestringsfølelse. Du får eksempler på oppgavetyper og arbeidsmetoder som åpner klasserommet for elever med ulike forutsetninger. I eksemplene brukes iPad med læringsstøttende verktøy, som er godt overførbart til skoler som bruker PC.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Hege Lofthus

Kursholder

Hege Lofthus

Hege Lofthus jobber på Nordpolen skole (1-10) i Oslo, og har vært lærer i 15 år. Hun ivrer for trygt læringsmiljø, differensiert undervisning og inkluderende bruk av læringsteknologi. Gjennom en rekke foredrag har hun vist hvordan lærere kan drive reell tilpasset opplæring.

Hege jobber som kontaktlærer og faglærer. I tillegg har hun utarbeidet og gjennomført lesekurs for elever med lese- og skrivevansker. Hege tar utgangspunkt i pedagogikken når hun kombinerer fagkunnskap med god digital kompetanse, og deler engasjert og inspirerende av sin erfaring.

Hege gir konkrete eksempler på elevaktive metoder.

bottom of page