top of page

Elin Normand

Vurdering

Pedagogisk utviklingsarbeid

Elin Normand jobber som kurs- og foredragsholder og er i tillegg lærer på videregående skole. Hun har de siste årene holdt en rekke foredrag og kurs for lærere og ledere i grunnskolen og videregående. Elin er faglig oppdatert, og formidler med humor og tydelighet. I sine foredrag og kurs tar hun opp temaer som vurderingspraksis, lærernes handlingsrom, medvirkning, fagfornyelsen, endrings- og utviklingsarbeid, tilpasset opplæring og relasjonskompetanse.


Elin har en bred systemforståelse innenfor skolen, og et ønske om å bidra til en lærende og utviklende kultur som passer tiden vi lever i. Hun brenner for at skolen skal være en arena som passer alle elever.

bottom of page