top of page

Et komediedrama i fire akter

I dette kurset får du et humoristisk, men dypt alvorlig, blikk på de skoleansattes mange roller i det sosiale samspillet i skolehverdagen.

Å jobbe i skolen er å primært jobbe med kommunikasjon. Det ropes høyt i media om lærerens mange hatter, og virvaret lærerne kan kjenne på i de raske hatteskiftene og rollebyttene. Vi er – skal vi tro det vi leser, og det skal vi vel? – lærere, men også psykologer, helsesøstre, mammaer og pappaer, og sykepleiere og advokater og underholdere og drittsekker! og kjempesnille, og «sjuke i huet»… 


Mest av alt er vi mennesker og pedagoger. Og vi jobber med kommunikasjon. 


Så, hvordan holde tunga rett i munnen, fylle rollene, men ha pedagoghatten på? 


I dette kurset vil det bli gitt nyttige perspektiver på lærerprofesjonen anno 2023, og målet er at du også skal kjenne at du får profesjonsfaglig påfyll. 


Kurset tar utgangspunkt i det sosiale samspillet i lærertilværelsen, på en helt vanlig ungdoms- og videregående skole, med helt vanlige lærere og elever. 

Pris

Varighet

Bestilling

2 timer

16 000

Ring 909 39 741

Elin Normand

Kursholder

Elin Normand

Elin Normand jobber som kurs- og foredragsholder og er i tillegg lærer på videregående skole. Hun har de siste årene holdt en rekke foredrag og kurs for lærere og ledere i grunnskolen og videregående. Elin er faglig oppdatert, og formidler med humor og tydelighet. I sine foredrag og kurs tar hun opp temaer som vurderingspraksis, lærernes handlingsrom, medvirkning, fagfornyelsen, endrings- og utviklingsarbeid, tilpasset opplæring og relasjonskompetanse.

Elin har en bred systemforståelse innenfor skolen, og et ønske om å bidra til en lærende og utviklende kultur som passer tiden vi lever i. Hun brenner for at skolen skal være en arena som passer alle elever.

bottom of page