top of page

Utvikling av profesjonsfellesskapet

I dette kurset ser vi på hvordan vi kan finne frem til og utnytte personalgruppens styrker, til det beste for utviklingen av det profesjonelle fellesskapet på skolen.

Alle som jobber i skolen er viktige brikker i skolens utviklingsarbeid. Dette kurset tar konkret for seg hvordan man kan jobbe med utviklingsarbeid, og hvordan treffpunkt og møter kan bære preg av dynamikk, respekt, godt samspill og god tone. 


Kursholder vil med humor og lite filter by på praksisnære eksempler, og gi relevante, enkle og gode tips for hvordan man kan jobbe godt – sammen. 


Det legges vekt på at menneskelige forskjeller kan være en styrke, og at alt utviklingsarbeid er en prosess. Mye av materialet kan også overføres til klasserommet og arbeid med elevgrupper. 

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Elin Normand

Kursholder

Elin Normand

Elin Normand jobber som kurs- og foredragsholder og er i tillegg lærer på videregående skole. Hun har de siste årene holdt en rekke foredrag og kurs for lærere og ledere i grunnskolen og videregående. Elin er faglig oppdatert, og formidler med humor og tydelighet. I sine foredrag og kurs tar hun opp temaer som vurderingspraksis, lærernes handlingsrom, medvirkning, fagfornyelsen, endrings- og utviklingsarbeid, tilpasset opplæring og relasjonskompetanse.

Elin har en bred systemforståelse innenfor skolen, og et ønske om å bidra til en lærende og utviklende kultur som passer tiden vi lever i. Hun brenner for at skolen skal være en arena som passer alle elever.

bottom of page