top of page

Elever med stort læringspotensial

Hvordan kan vi fange opp elever med stort læringspotensial og legge til rette for tilpasset opplæring for disse elevene?

I dette kurset vil vi se nærmere på hvilke faktorer som er viktige i tilpasset opplæring, og hvordan man kan jobbe med prinsipper for god læring – for alle elever. 


I noen tilfeller opplever elever med stort læringspotensial at skolen ikke er relevant, og mange kjeder seg, mister motivasjon og underpresterer. Det er viktig at vi ikke setter merkelapper på elevene. Hjernen er i konstant utvikling, og elever kan ha forskjellige behov til forskjellige tider. 


En barnepsykolog konkluderte med følgende i en samtale om kjedsomhet på skolen: -Skolen er bare ikke for alle. Det var empati i utsagnet, og de fleste som jobber i skolen har kanskje opplevd at samme tanke har streifet. Det er derimot av stor betydning at alle elever kjenner at skolen er meningsfull, og at det den kan stimulere til motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. 


Kurset tar utgangspunkt i offentlig utredning og stortingsmelding, samt annen relevant faglitteratur om temaet. Det blir lagt vekt på praksisnære eksempler og relevante fortellinger, og samtidig vil det bli gitt rom for refleksjon og diskusjon. 

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Elin Normand

Kursholder

Elin Normand

Elin Normand jobber som kurs- og foredragsholder og er i tillegg lærer på videregående skole. Hun har de siste årene holdt en rekke foredrag og kurs for lærere og ledere i grunnskolen og videregående. Elin er faglig oppdatert, og formidler med humor og tydelighet. I sine foredrag og kurs tar hun opp temaer som vurderingspraksis, lærernes handlingsrom, medvirkning, fagfornyelsen, endrings- og utviklingsarbeid, tilpasset opplæring og relasjonskompetanse.

Elin har en bred systemforståelse innenfor skolen, og et ønske om å bidra til en lærende og utviklende kultur som passer tiden vi lever i. Hun brenner for at skolen skal være en arena som passer alle elever.

bottom of page