top of page

Hvordan vurdere i tråd med LK20s intensjoner?

Hvordan kan ta i bruk handlingsrommet vi faktisk har knyttet til vurdering, og jobbe smartere med vurderingsarbeidet, til det beste for både elever og lærere?

I dette kurset legges det vekt på lærernes handlingsrom, og en vurderingspraksis som er til elevenes, og lærernes beste. Kurset er praksisnært, og samtidig forankret i lovverk og forskning. 


Etter kurset vil lærere kunne vurdere uten å måtte gå veien om store rettebunker, og kunne etablere trygghet i en praksis som har fokus på relasjon, utvikling og læring. 


Det vil bli gitt konkrete eksempler på hvordan man kan jobbe, og kurset passer lærere som vil jobbe smart, og med lave skuldre. Innholdet gjelder alle fag, både på ungdomsskolen og videregående. 

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Elin Normand

Kursholder

Elin Normand

Elin Normand jobber som kurs- og foredragsholder og er i tillegg lærer på videregående skole. Hun har de siste årene holdt en rekke foredrag og kurs for lærere og ledere i grunnskolen og videregående. Elin er faglig oppdatert, og formidler med humor og tydelighet. I sine foredrag og kurs tar hun opp temaer som vurderingspraksis, lærernes handlingsrom, medvirkning, fagfornyelsen, endrings- og utviklingsarbeid, tilpasset opplæring og relasjonskompetanse.

Elin har en bred systemforståelse innenfor skolen, og et ønske om å bidra til en lærende og utviklende kultur som passer tiden vi lever i. Hun brenner for at skolen skal være en arena som passer alle elever.

bottom of page