top of page

Ane Christiansen

Fremmedspråk

Vurdering

Ane Christiansen har mer enn tjue års undervisningserfaring i spansk fra alle nivåer i utdanningssystemet, og underviser i dag på Charlottenlund videregående skole samtidig som hun jobber med spanskfaget i flere ulike kanaler. Hun har doktorgrad i spansk språk fra Universitetet i Bergen.


Ane er medredaktør for ti lærebøker og nettsteder for grunn- og videregående skole. I 2020 kom hennes eget læremiddel for videregående, «Pasos», ut på Aschehoug. «Pasos» vant samme år Frankfurtmessens gullpris for læremidler (Best European Learning Material Awards, BELMA). I 2023 utgav hun «Spansk på norsk. Fra klippfiskhandel til fredagstaco – historien om spanskfaget i Norge» på Novus forlag. Hun har også skrevet flere forskningsartikler, i tillegg til kronikker om spanskfaget, språkundervisning, lærerrollen og lærebøker. Hun er oppgaveutvikler for Utdanningsdirektoratet, og har også hatt flere andre tillitsverv. Ane har holdt en rekke kurs for språklærere om ulike temaer.

bottom of page