top of page

Muntlig aktivitet i fremmedspråk

Hvilke faktorer bør være til stede for at samtaler skal kunne være en hensiktsmessig og god læringsarena, og hvordan gjør man det i praksis?

Mye av undervisningen i fremmedspråk dreier seg om å få elevene til å snakke. Hvordan få til et mer dialogisk orientert klasserom, altså et klasserom hvor både lærere og elever lytter til hverandre og bygger videre på det de andre bringer inn i samtalen?

 

Dialog er mer enn at man snakker til hverandre. Mye av snakkingen i språkklasserommet er ikke er dialog, men muntlig aktivitet med læreren i sentrum, hvor målet er å gi informasjon, formidle fagstoff og kontrollere at elevene har forstått. Hvordan utvikle elevenes forståelse for den utforskende samtalen, slik at vi kan utnytte potensialet i gruppesamtalene hvor læreren ikke er til stede, og samtidig få til mer spontane samtaler mellom elevene? Hvilke faktorer bør være til stede for at samtaler skal kunne være en hensiktsmessig og god læringsarena, og hvordan gjør man det i praksis?


Dette kurstemaet kan kombineres med tema fra andre språkfagkurs etter behov. I alle kursene inngår arbeid med videoer i språkundervisningen, samt tips til hvordan man kan jobbe med nærmiljø og fremmedspråk. 

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Ane Christiansen

Kursholder

Ane Christiansen

Ane Christiansen har mer enn tjue års undervisningserfaring i spansk fra alle nivåer i utdanningssystemet, og underviser i dag på Charlottenlund videregående skole samtidig som hun jobber med spanskfaget i flere ulike kanaler. Hun har doktorgrad i spansk språk fra Universitetet i Bergen.

Ane er medredaktør for ti lærebøker og nettsteder for grunn- og videregående skole. I 2020 kom hennes eget læremiddel for videregående, «Pasos», ut på Aschehoug. «Pasos» vant samme år Frankfurtmessens gullpris for læremidler (Best European Learning Material Awards, BELMA). I 2023 utgav hun «Spansk på norsk. Fra klippfiskhandel til fredagstaco – historien om spanskfaget i Norge» på Novus forlag. Hun har også skrevet flere forskningsartikler, i tillegg til kronikker om spanskfaget, språkundervisning, lærerrollen og lærebøker. Hun er oppgaveutvikler for Utdanningsdirektoratet, og har også hatt flere andre tillitsverv. Ane har holdt en rekke kurs for språklærere om ulike temaer.

bottom of page