top of page

Demokrati og medborgerskap i fremmedspråk

Hvordan kan vi konkretisere demokrati og medborgerskap og jobbe med det i praksis i fremmedspråkene?

Fremmedspråk er et av fagene som har fått et særskilt ansvar for det tverrfaglige temaet «Demokrati og medborgerskap». I fremmedspråk handler demokrati og medborgerskap om at elevene skal øve opp evnen til å tenke kritisk, og at de skal lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenigheter. Dette kan åpne for flere måter å tolke verden på, bidra til å skape nysgjerrighet og engasjement og medvirke til å forebygge fordommer. 


Hva betyr dette for undervisningen vår? Hvordan kan vi konkretisere demokrati og medborgerskap og jobbe med det i praksis? Hvilke kompetansemål knyttes til dette temaet? Hva slags tekster og temaer kan egne seg til å jobbe med demokrati og medborgerskap, og hvilke ferdigheter er relevante å trekke inn? 


Dette kurstemaet kan kombineres med tema fra andre språkfagkurs  etter behov. I alle kursene inngår arbeid med videoer i språkundervisningen, samt tips til hvordan man kan jobbe med nærmiljø og fremmedspråk. 

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Ane Christiansen

Kursholder

Ane Christiansen

Ane Christiansen har mer enn tjue års undervisningserfaring i spansk fra alle nivåer i utdanningssystemet, og underviser i dag på Charlottenlund videregående skole samtidig som hun jobber med spanskfaget i flere ulike kanaler. Hun har doktorgrad i spansk språk fra Universitetet i Bergen.

Ane er medredaktør for ti lærebøker og nettsteder for grunn- og videregående skole. I 2020 kom hennes eget læremiddel for videregående, «Pasos», ut på Aschehoug. «Pasos» vant samme år Frankfurtmessens gullpris for læremidler (Best European Learning Material Awards, BELMA). I 2023 utgav hun «Spansk på norsk. Fra klippfiskhandel til fredagstaco – historien om spanskfaget i Norge» på Novus forlag. Hun har også skrevet flere forskningsartikler, i tillegg til kronikker om spanskfaget, språkundervisning, lærerrollen og lærebøker. Hun er oppgaveutvikler for Utdanningsdirektoratet, og har også hatt flere andre tillitsverv. Ane har holdt en rekke kurs for språklærere om ulike temaer.

bottom of page