top of page

Vurdering i fremmedspråkene

Hvordan kan vi få til elevmedvirkning i vurderingssituasjonene, og hvordan kan vurdering bli en naturlig del av undervisningen?

Underveisvurdering er nå en integrert del av læreplanen, en naturlig del av det å lære å lære. Hvordan kan vi jobbe med vurdering uten å pepre elevene med karakterer? Hvordan kan vi få til elevmedvirkning i vurderingssituasjonene, og hvordan kan vurdering bli en naturlig del av undervisningen? 


Med LK20 har vi fått en heldigital eksamen. Hva er nytt med den, og hvorfor har man tatt de valgene man har tatt? For første gang analyseres resultatene ved hjelp av psykometriske metoder. Hvilke erfaringer har man gjort seg hittil, og hvordan tas disse til etterretning? Hvor går veiene videre, og ikke minst, hvordan bør man jobbe i fremmedspråkundervisningen for å forberede elevene best mulig til en eventuell eksamen?


Dette kurstemaet kan kombineres med tema fra andre kurs i fremmedspråk, etter behov. I alle kursene inngår arbeid med videoer i språkundervisningen, samt tips til hvordan man kan jobbe med nærmiljø og fremmedspråk. 

Pris

Varighet

Bestilling

3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Ane Christiansen

Kursholder

Ane Christiansen

Ane Christiansen har mer enn tjue års undervisningserfaring i spansk fra alle nivåer i utdanningssystemet, og underviser i dag på Charlottenlund videregående skole samtidig som hun jobber med spanskfaget i flere ulike kanaler. Hun har doktorgrad i spansk språk fra Universitetet i Bergen.

Ane er medredaktør for ti lærebøker og nettsteder for grunn- og videregående skole. I 2020 kom hennes eget læremiddel for videregående, «Pasos», ut på Aschehoug. «Pasos» vant samme år Frankfurtmessens gullpris for læremidler (Best European Learning Material Awards, BELMA). I 2023 utgav hun «Spansk på norsk. Fra klippfiskhandel til fredagstaco – historien om spanskfaget i Norge» på Novus forlag. Hun har også skrevet flere forskningsartikler, i tillegg til kronikker om spanskfaget, språkundervisning, lærerrollen og lærebøker. Hun er oppgaveutvikler for Utdanningsdirektoratet, og har også hatt flere andre tillitsverv. Ane har holdt en rekke kurs for språklærere om ulike temaer.

bottom of page