top of page

Hvordan få en språkseksjon til å fungere?

Hvordan kan vi legge til rette for godt samarbeid i språkseksjonen på skolen?

Læreplanen er den samme for 47 ulike språk. De fleste skoler har to-fire ulike språkfag elevene kan velge mellom. Hvordan kan vi jobbe på tvers av språkene, og få til gode samarbeidsrutiner i en felles fremmedspråksseksjon? 


Dette kurstemaet kan kombineres med tema fra andre språkfagskurs etter behov. I alle kursene inngår arbeid med videoer i språkundervisningen, samt tips til hvordan man kan jobbe med nærmiljø og fremmedspråk. 

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Ane Christiansen

Kursholder

Ane Christiansen

Ane Christiansen har mer enn tjue års undervisningserfaring i spansk fra alle nivåer i utdanningssystemet, og underviser i dag på Charlottenlund videregående skole samtidig som hun jobber med spanskfaget i flere ulike kanaler. Hun har doktorgrad i spansk språk fra Universitetet i Bergen.

Ane er medredaktør for ti lærebøker og nettsteder for grunn- og videregående skole. I 2020 kom hennes eget læremiddel for videregående, «Pasos», ut på Aschehoug. «Pasos» vant samme år Frankfurtmessens gullpris for læremidler (Best European Learning Material Awards, BELMA). I 2023 utgav hun «Spansk på norsk. Fra klippfiskhandel til fredagstaco – historien om spanskfaget i Norge» på Novus forlag. Hun har også skrevet flere forskningsartikler, i tillegg til kronikker om spanskfaget, språkundervisning, lærerrollen og lærebøker. Hun er oppgaveutvikler for Utdanningsdirektoratet, og har også hatt flere andre tillitsverv. Ane har holdt en rekke kurs for språklærere om ulike temaer.

bottom of page