top of page

Maria Skogly

Psykiske vansker

Livsmestring

Maria Skogly er utdannet familieterapeut fra Diakonhjemmet Høgskole, spesialpedagog fra OsloMet og er i tillegg sertifisert Marte Meo terapeut. Hun har også videreutdanning i psykisk helse i svangerskap og barseltid fra RBUP. Maria har også en bachelorgrad som førskolelærer, med fordypning i organisasjon og ledelse.


Maria har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten, psykisk helse barn, samt førstelinjetjenesten innen kartlegging, tiltaks- og endringsarbeid og som privatpraktiserende terapeut, veileder og kursholder. Hun har siden 2009 arbeidet med barn og familier med kompleks problematikk og har vært fast spaltist innen tema Barn og Familie i Romerikes blad, siden 2021.

bottom of page