top of page

Når mamma eller pappa er syk – barn som pårørende

I dette kurset tar vi for oss hvordan vi kan møte, hjelpe og støtte barn som lever med fysisk syke foreldre, psykisk syke foreldre, eller har foreldre som strever med rusproblematikk.

Barn kan være pårørende til foreldre med problemer, som fysisk sykdom, rus eller psykiske plager. Disse barna kan ha behov for tilrettelegging og oppmerksomhet. Å gjøre hverdagen så god som mulig for dem kan være vanskelig. Vår utfordring er at vi ikke alltid vet så mye om livssituasjonen og hverdagen deres før de begynner i skolen. Dette kurset har fokus på barn som pårørende: Hvem er de og hvordan vi best kan tilrettelegge for en trygg og god skolehverdag for dem?


KURSINNHOLD

  • Hva trenger barn som er pårørende?

  • Hvordan skal vi som voksne møte dem – og skape gode relasjoner?

  • Reaksjoner/symptomer

  • Bekymring for barnets omsorgssituasjon: hva gjør du?

  • Sentrale begreper

  • Samtale med barn der forelder er syk; tips for samtale med barn

  • Fakta om barn som pårørende i Norge

  • Risiko- og beskyttelsesfaktorer


Pris

Varighet

Bestilling

3 timer

19 000

Ring 909 39 741

Maria Skogly

Kursholder

Maria Skogly

Maria Skogly er utdannet familieterapeut fra Diakonhjemmet Høgskole, spesialpedagog fra OsloMet og er i tillegg sertifisert Marte Meo terapeut. Hun har også videreutdanning i psykisk helse i svangerskap og barseltid fra RBUP. Maria har også en bachelorgrad som førskolelærer, med fordypning i organisasjon og ledelse.

Maria har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten, psykisk helse barn, samt førstelinjetjenesten innen kartlegging, tiltaks- og endringsarbeid og som privatpraktiserende terapeut, veileder og kursholder. Hun har siden 2009 arbeidet med barn og familier med kompleks problematikk og har vært fast spaltist innen tema Barn og Familie i Romerikes blad, siden 2021.

bottom of page