top of page

Du ser det ikke før du tror det

Hvordan kan vi avdekke og hjelpe barn, som lever i vanskelige livssituasjoner?

Barn som er utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt, viser ikke alltid tydelige tegn eller      symptomer. Ofte forteller de heller ikke om dette til de voksne.

Når et barn viser atferd som vekker bekymring, bør vår oppmerksomhet rundt barnet skjerpes. Dette kurset har som mål å gi deltakerne innsikt og forståelse for de utsatte barnas situasjon – og være i stand til å hjelpe.
   

KURSINNHOLD

  • Symptomer på at barn lever i vanskelige livssituasjoner

  • Hva skjer når tilknytningen feiler?

  • Langsiktige konsekvenser av vold/ overgrep/ omsorgssvikt

  • Hva er risikofaktorer?

  • Hva trenger de utsatte barna av oss voksne hva gjør jeg når jeg fatter mistanke?

Pris

Varighet

Bestilling

3 timer

19 000

Ring 909 39 741

Maria Skogly

Kursholder

Maria Skogly

Maria Skogly er utdannet familieterapeut fra Diakonhjemmet Høgskole, spesialpedagog fra OsloMet og er i tillegg sertifisert Marte Meo terapeut. Hun har også videreutdanning i psykisk helse i svangerskap og barseltid fra RBUP. Maria har også en bachelorgrad som førskolelærer, med fordypning i organisasjon og ledelse.

Maria har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten, psykisk helse barn, samt førstelinjetjenesten innen kartlegging, tiltaks- og endringsarbeid og som privatpraktiserende terapeut, veileder og kursholder. Hun har siden 2009 arbeidet med barn og familier med kompleks problematikk og har vært fast spaltist innen tema Barn og Familie i Romerikes blad, siden 2021.

bottom of page