top of page

Når følelser blir atferd

Mange barn strever med seg selv og med samspillet med de rundt seg. I dette kurset ser vi på hvordan vi kan best kan møte barn som ikke vet hvordan de skal håndtere sine egne følelser.

I skolehverdagen møter vi mange barn som ikke har det godt med seg selv, som ofte strever i samspill eller havner i konflikter med andre barn og med de voksne. Årsaken kan være at de er fulle av følelser som preger dem i ord og handling uten at de forstår dette selv. Hvordan kan vi hjelpe barn som er redde, sinte eller lei seg? 


Hva gjør vi i møte barn som har mye aggresjon, som er triste eller vanskelig å nå fram til?


KURSINNHOLD

  • Følelsesregulering, hvordan vi kan hjelpe barn å håndtere fremfor å ta vekk eller avlede det som er vanskelig.

  • Gjennomgang av de ulike grunnfølelsene

  • Hvordan bli kjent med egne følelser

  • Hva skjer med kroppen/hjernen og hvordan reagerer kroppen og hjernen på ulike følelser?

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Maria Skogly

Kursholder

Maria Skogly

Maria Skogly er utdannet familieterapeut fra Diakonhjemmet Høgskole, spesialpedagog fra OsloMet og er i tillegg sertifisert Marte Meo terapeut. Hun har også videreutdanning i psykisk helse i svangerskap og barseltid fra RBUP. Maria har også en bachelorgrad som førskolelærer, med fordypning i organisasjon og ledelse.

Maria har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten, psykisk helse barn, samt førstelinjetjenesten innen kartlegging, tiltaks- og endringsarbeid og som privatpraktiserende terapeut, veileder og kursholder. Hun har siden 2009 arbeidet med barn og familier med kompleks problematikk og har vært fast spaltist innen tema Barn og Familie i Romerikes blad, siden 2021.

bottom of page