top of page

Julie Marie Følstad

Klima

Bærekraftig utvikling

Julie Marie Følstad har en bachelor i biovitenskap og en master i marinbiologi fra UiO. Hun har jobbet som formidler i Klimaetaten i over to år, hvor hun har holdt foredrag om klima til elever i Osloskolen og produsert klimarelatert populærvitenskapelig innhold til Instagramkontoen @Klimapilotene. Rollen som Klimapilot har gitt henne unik erfaring i hvordan man gir elevene grunnleggende innsikt og forståelse i et tema som for mange kan føles stort, overveldende og abstrakt - samtidig som man vekker engasjement og handlingsvilje.


I tillegg har Julie jobbet som praktikant ved klimaavdelingen i Miljødirektoratet. Her jobbet hun primært med FNs klimapanel, hvor hun blant annet bidro til å systematisere og formidle hovedfunnene i panelets klimarapporter, som til sammen danner det viktigste vitenskapelige grunnlaget for klimaproblemet.


Julie er også én av tre forfattere bak boken En klimabok du orker å lese, som ble gitt ut i mars 2023. Boken har blitt kjøpt inn av Kulturrådet til landets biblioteker, og er brukt i undervisningen på flere skoler. Boken går gjennom klimautfordringen fra A til Å, har spesielt fokus på klimaløsninger, og er utarbeidet med hjelp av nesten tretti forskere og eksperter.


Portrettfoto: Lara Tangen

bottom of page