top of page

Klimaforedrag for elever

Kursholderne går i dette kurset gjennom en rekke sentrale tema, som hjelper elevene å forstå kompleksiteten i klimautfordringene verden står overfor, og hva som kan være løsningene.

Fokuset på bærekraftig utvikling har økt betraktelig i læreplanverket etter Fagfornyelsen. Klima er et sentralt tema når det kommer til bærekraft, og faller innunder mange fag. Dette tverrfaglige foredraget er skreddersydd elever på ungdomsskoler og videregående skoler.


Kursholderne Julie og Hauk har de siste årene jobbet som formidlere i rollen som «Klimapiloter» i Oslo kommune, gjennom prosjektet Klimaløft i Osloskolen. Prosjektet ble startet i 2019 av Utdanningsetaten og Klimaetaten i Oslo. Til sammen har Hauk og Julie holdt hundrevis av foredrag og undervisningstimer om klima.


Foredraget går blant annet gjennom temaene: Drivhuseffekten, karbonsyklusen, forskjellen på naturlige og menneskeskapte klimaendringer, forskjellen på vær og klima, konsekvenser av klimaendringene, og Parisavtalen. Det legges spesielt vekt på å fortelle elvene om klimaløsninger, innen blant annet energi, transport, klær, kosthold og matsvinn. Foredraget inneholder film, bilder, grafikk og diskusjonsoppgaver med elevene. Evalueringer fra Osloskolen viser at tilnærmet 100 % av lærerne er fornøyd eller svært fornøyd med foredragene fra Klimapilotene.


Boken En klimabok du orker å lese, skrevet av kursholderne, kan også kjøpes inn som en ytterligere ressurs til enten elever eller lærere.


Kursholderne kan holde kurset sammen, eller hver for seg. 

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 1,5 timer

Fra 16 000

Ring 909 39 741

Fjeld / Følstad

Kursholder

Fjeld / Følstad

Hauk Are Fjeld er statsviter fra UiO, med fordypning innen klimaholdninger blant ungdom og hva som former oppfatninger om klima og klimapolitikk. Han har også en bachelor i biologi fra UiO. Gjennom fire år har an arbeidet som Klimapilot i Oslo kommune. Som Klimapilot har han holdt over 500 foredrag om klima for unge, produsert klimarelatert populærvitenskapelig innhold til Instagramkontoen @Klimapilotene, og fått stor erfaring med hva slags kompetanse lærere og skoler trenger når det kommer til klima.

Hauk er også én av tre forfattere bak boken "En klimabok du orker å lese", som ble gitt ut i mars 2023. Boken har blitt kjøpt inn av Kulturrådet til landets biblioteker, og er brukt i undervisningen på flere skoler. Boken går gjennom klimautfordringen fra A til Å, har spesielt fokus på klimaløsninger, og er utarbeidet med hjelp av nesten tretti forskere og eksperter.

Hauk har arbeidet som filmprodusent i seks år, blant annet for miljøorganisasjoner og nasjonalparksentre, og har vært med å lage mange kommunikasjonsprosjekter knyttet til natur og klima.


Julie Marie Følstad har en bachelor i biovitenskap og en master i marinbiologi fra UiO. Hun har jobbet som formidler i Klimaetaten i over to år, hvor hun har holdt foredrag om klima til elever i Osloskolen og produsert klimarelatert populærvitenskapelig innhold til Instagramkontoen @Klimapilotene. Rollen som Klimapilot har gitt henne unik erfaring i hvordan man gir elevene grunnleggende innsikt og forståelse i et tema som for mange kan føles stort, overveldende og abstrakt – samtidig som man vekker engasjement og handlingsvilje.

I tillegg har Julie jobbet som praktikant ved klimaavdelingen i Miljødirektoratet. Her jobbet hun primært med FNs klimapanel, hvor hun blant annet bidro til å systematisere og formidle hovedfunnene i panelets klimarapporter, som til sammen danner det viktigste vitenskapelige grunnlaget for klimaproblemet.

Julie er også én av tre forfattere bak boken "En klimabok du orker å lese", som ble gitt ut i mars 2023. Boken har blitt kjøpt inn av Kulturrådet til landets biblioteker, og er brukt i undervisningen på flere skoler. Boken går gjennom klimautfordringen fra A til Å, har spesielt fokus på klimaløsninger, og er utarbeidet med hjelp av nesten tretti forskere og eksperter.

Portrettfoto: Lara Tangen

bottom of page