top of page

Kræsjkurs om klima

Dette kurset gir dere kunnskapen dere trenger for å kunne gi elevene gode svar på de viktigste spørsmålene om klimaendringene.

Ungdom har lavere klimaskepsis enn den voksne befolkningen. Gjennom undervisning lærer ungdom om klima, og de vokser opp i en verden der konsekvensene av klimakrisen er stadig mer synlige. Samtidig har elever ofte spørsmål om klima som de har hørte fra foreldre eller andre voksne, som ikke alltid er enkle å svare på. I tillegg er klimaendringer er et omfattende tema å ha oversikt over for lærere.


I dette kurset vil de viktigste spørsmålene rundt klimaendringene gjennomgås, deriblant forskjellen på naturlige og menneskeskapte klimaendringer, og annen sentral naturvitenskapelig kunnskap. Vi vil gjennomgå vanlige feiloppfatninger, eller myter, om klimaendringer. Etter kurset vil lærere sitte igjen med svar på mange spørsmål som elever vanligvis stiller.


Boken En klimabok du orker å lese, skrevet av kursholderne, kan også kjøpes inn. Da tilpasses kurset, slik at boken skal bli en ressurs for lærere i etterkant av kurset.


Kursholderne kan holde kurset hver for seg, eller sammen. 

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Fjeld / Følstad

Kursholder

Fjeld / Følstad

Hauk Are Fjeld er statsviter fra UiO, med fordypning innen klimaholdninger blant ungdom og hva som former oppfatninger om klima og klimapolitikk. Han har også en bachelor i biologi fra UiO. Gjennom fire år har an arbeidet som Klimapilot i Oslo kommune. Som Klimapilot har han holdt over 500 foredrag om klima for unge, produsert klimarelatert populærvitenskapelig innhold til Instagramkontoen @Klimapilotene, og fått stor erfaring med hva slags kompetanse lærere og skoler trenger når det kommer til klima.

Hauk er også én av tre forfattere bak boken "En klimabok du orker å lese", som ble gitt ut i mars 2023. Boken har blitt kjøpt inn av Kulturrådet til landets biblioteker, og er brukt i undervisningen på flere skoler. Boken går gjennom klimautfordringen fra A til Å, har spesielt fokus på klimaløsninger, og er utarbeidet med hjelp av nesten tretti forskere og eksperter.

Hauk har arbeidet som filmprodusent i seks år, blant annet for miljøorganisasjoner og nasjonalparksentre, og har vært med å lage mange kommunikasjonsprosjekter knyttet til natur og klima.


Julie Marie Følstad har en bachelor i biovitenskap og en master i marinbiologi fra UiO. Hun har jobbet som formidler i Klimaetaten i over to år, hvor hun har holdt foredrag om klima til elever i Osloskolen og produsert klimarelatert populærvitenskapelig innhold til Instagramkontoen @Klimapilotene. Rollen som Klimapilot har gitt henne unik erfaring i hvordan man gir elevene grunnleggende innsikt og forståelse i et tema som for mange kan føles stort, overveldende og abstrakt – samtidig som man vekker engasjement og handlingsvilje.

I tillegg har Julie jobbet som praktikant ved klimaavdelingen i Miljødirektoratet. Her jobbet hun primært med FNs klimapanel, hvor hun blant annet bidro til å systematisere og formidle hovedfunnene i panelets klimarapporter, som til sammen danner det viktigste vitenskapelige grunnlaget for klimaproblemet.

Julie er også én av tre forfattere bak boken "En klimabok du orker å lese", som ble gitt ut i mars 2023. Boken har blitt kjøpt inn av Kulturrådet til landets biblioteker, og er brukt i undervisningen på flere skoler. Boken går gjennom klimautfordringen fra A til Å, har spesielt fokus på klimaløsninger, og er utarbeidet med hjelp av nesten tretti forskere og eksperter.

Portrettfoto: Lara Tangen

bottom of page