top of page

Klimaløsninger fra A til Å

Hvilke tiltak må vi i Norge gjøre for å nå målet om å være et nullutslippssamfunn?

Overgangen til nullutslippssamfunnet krever utslippsreduksjoner på en lang rekke områder. Hvilke tiltak som har størst effekt, og hvilke som allerede er innført, endrer seg kontinuerlig.


I dette kurset går kursholderne gjennom de viktigste klimaløsningene innenfor temaer som energi, transport, mat, byggevirksomhet, og innen forbruk av blant annet klær og elektronikk. Det legges spesielt vekt på tiltak i Norge, og gis rom for diskusjoner mellom kursholdere og deltakerne om alle de ulike klimatiltakene.


Boken En klimabok du orker å lese, skrevet av kursholderne, kan også kjøpes inn til kursdeltakerne. Da tilpasses kurset for at boken skal være en størst mulig ressurs for lærere i etterkant av kurset.


Kursholderne kan holde kurset hver for seg, eller sammen.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Fjeld / Følstad

Kursholder

Fjeld / Følstad

Hauk Are Fjeld er statsviter fra UiO, med fordypning innen klimaholdninger blant ungdom og hva som former oppfatninger om klima og klimapolitikk. Han har også en bachelor i biologi fra UiO. Gjennom fire år har an arbeidet som Klimapilot i Oslo kommune. Som Klimapilot har han holdt over 500 foredrag om klima for unge, produsert klimarelatert populærvitenskapelig innhold til Instagramkontoen @Klimapilotene, og fått stor erfaring med hva slags kompetanse lærere og skoler trenger når det kommer til klima.

Hauk er også én av tre forfattere bak boken "En klimabok du orker å lese", som ble gitt ut i mars 2023. Boken har blitt kjøpt inn av Kulturrådet til landets biblioteker, og er brukt i undervisningen på flere skoler. Boken går gjennom klimautfordringen fra A til Å, har spesielt fokus på klimaløsninger, og er utarbeidet med hjelp av nesten tretti forskere og eksperter.

Hauk har arbeidet som filmprodusent i seks år, blant annet for miljøorganisasjoner og nasjonalparksentre, og har vært med å lage mange kommunikasjonsprosjekter knyttet til natur og klima.


Julie Marie Følstad har en bachelor i biovitenskap og en master i marinbiologi fra UiO. Hun har jobbet som formidler i Klimaetaten i over to år, hvor hun har holdt foredrag om klima til elever i Osloskolen og produsert klimarelatert populærvitenskapelig innhold til Instagramkontoen @Klimapilotene. Rollen som Klimapilot har gitt henne unik erfaring i hvordan man gir elevene grunnleggende innsikt og forståelse i et tema som for mange kan føles stort, overveldende og abstrakt – samtidig som man vekker engasjement og handlingsvilje.

I tillegg har Julie jobbet som praktikant ved klimaavdelingen i Miljødirektoratet. Her jobbet hun primært med FNs klimapanel, hvor hun blant annet bidro til å systematisere og formidle hovedfunnene i panelets klimarapporter, som til sammen danner det viktigste vitenskapelige grunnlaget for klimaproblemet.

Julie er også én av tre forfattere bak boken "En klimabok du orker å lese", som ble gitt ut i mars 2023. Boken har blitt kjøpt inn av Kulturrådet til landets biblioteker, og er brukt i undervisningen på flere skoler. Boken går gjennom klimautfordringen fra A til Å, har spesielt fokus på klimaløsninger, og er utarbeidet med hjelp av nesten tretti forskere og eksperter.

Portrettfoto: Lara Tangen

bottom of page