top of page

Hauk Are Fjeld

Klima

Bærekraftig utvikling

Hauk Are Fjeld er statsviter fra UiO, med fordypning innen klimaholdninger blant ungdom og hva som former oppfatninger om klima og klimapolitikk. Han har også en bachelor i biologi fra UiO. Gjennom fire år har an arbeidet som Klimapilot i Oslo kommune. Som Klimapilot har han holdt over 500 foredrag om klima for unge, produsert klimarelatert populærvitenskapelig innhold til Instagramkontoen @Klimapilotene, og fått stor erfaring med hva slags kompetanse lærere og skoler trenger når det kommer til klima.


Hauk er også én av tre forfattere bak boken En klimabok du orker å lese, som ble gitt ut i mars 2023. Boken har blitt kjøpt inn av Kulturrådet til landets biblioteker, og er brukt i undervisningen på flere skoler. Boken går gjennom klimautfordringen fra A til Å, har spesielt fokus på klimaløsninger, og er utarbeidet med hjelp av nesten tretti forskere og eksperter.


Hauk har arbeidet som filmprodusent i seks år, blant annet for miljøorganisasjoner og nasjonalparksentre, og har vært med å lage mange kommunikasjonsprosjekter knyttet til natur og klima.


Portrettfoto: Lara Tangen

bottom of page