top of page

Beathe Liebech-Lien

Samarbeidslæring

Pedagogisk utviklingsarbeid

Beathe Liebech-Lien har 16 års erfaring fra grunnskolen som lærer, spesialpedagog og med skoleutvikling. Hun har en doktorgrad i utdanningsvitenskap. I sitt doktorgradsprosjekt gjorde hun et forsknings- og utviklingsprosjekt med fokus på å støtte læreres læring og samarbeid i implementering av samarbeidslæring som metode i undervisningen, for å støtte faglig og sosial læring hos elevene. Hun brenner for å bygge samarbeidskultur på alle nivå i skolen for å støtte lederes, læreres og elevers læring!


Beathe arbeider nå som førsteamanuensis ved NTNU, hvor hun jobber med samarbeidslæring som teori og metode, med utvikling av samarbeidskompetanse i tverrfaglige team, og med praksisorientert forskning.


Beathe deltar også aktivt i internasjonalt forskningssamarbeid med samarbeidslæring for å støtte utdanning og for teoriutvikling. Hun har bidratt til en rekke publikasjoner knyttet til samarbeidslæring, læreres læring og elevers læring i internasjonale forskningstidskrift. Hun er blant annet co-sponsor i det globale forumet NICLEE (Network of international Cooperative Learning Educators and Enthusiast).

bottom of page