top of page

Samarbeidslæring som ledelsesverktøy

Samarbeidslæring som teori og metode kan også brukes for å fasilitere læringsprosesser både i ledergrupper og i personalet forøvrig, og kan være et viktig redskap for ledere for å bygge det profesjonelle læringsfellesskapet i skolen

Dette kurset er rettet mot ledere i skolen og handler om hvordan vi kan bruke samarbeidslæring for å fasilitere gode læringsprosesser i personalgruppen. Metoden støtter både faglig og sosial læring, og bidrar til å støtte lærere og andre ansattes læring. Gjennom å benytte samarbeidslæring vil utprøving av nye arbeidsmåter oppleves trygt og ny praksis kan etableres, som igjen vil påvirke elevenes læring. 

 

Kursholder legger vekt på samarbeidslæring som teori og metode, og sammen bygger vi en verktøykasse av strukturer og metoder som kan tas i bruk i egen praksis etterpå. 


Et viktig prinsipp i kurset er å gi deltakerne førstehåndskjennskap til samarbeidslæring som metode, som lærende selv. Kurset er organisert som workshop der deltakerne selv arbeider i samarbeidsgrupper for faglig og sosial læring, samtidig som de lærer seg samarbeidslæring og hvordan de kan tilpasse dette i egen praksis. Gjennom kurset vil ledere få kunnskap om og erfaring med samarbeidslæring, som vil styrke kompetansen i å bygge samarbeidskultur og profesjonelle læringsfellesskap i egne enheter.

 

KURSINNHOLD

  • Få kjennskap til samarbeidslæring som verdi, teori og metode og hvordan metoden kan brukes for å bygge samarbeidskultur for å støtte læring og utvikling av praksis

  • Fokus på konseptuell samarbeidslæring og de fem element som støtter effektivt samarbeid: Positiv gjensidig avhengighet, individuell ansvarlighet, sosialt samspill, sosiale ferdigheter og prosessvurdering

  • Hvordan fasilitere læringsprosesser i personalet for faglig og sosial læring, som bidrar til praksisendring i klasserommet 

  • Få førstehåndskjennskap til samarbeidslæring og andre strukturer som støtter læringsprosesser, samarbeid og utvikling av praksis


Denne workshopen kan kombineres med følgende workshops: 

  • Samarbeidslæring – intro og/eller 

  • Samarbeidslæring  – et steg videre


Dersom flere workshops velges, må det beregnes minimum to kursdager. 

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Beathe Liebech-Lien

Kursholder

Beathe Liebech-Lien

Beathe Liebech-Lien har 16 års erfaring fra grunnskolen som lærer, spesialpedagog og med skoleutvikling. Hun har en doktorgrad i utdanningsvitenskap. I sitt doktorgradsprosjekt gjorde hun et forsknings- og utviklingsprosjekt med fokus på å støtte læreres læring og samarbeid i implementering av samarbeidslæring som metode i undervisningen, for å støtte faglig og sosial læring hos elevene. Hun brenner for å bygge samarbeidskultur på alle nivå i skolen for å støtte lederes, læreres og elevers læring!

Beathe arbeider nå som førsteamanuensis ved NTNU, hvor hun jobber med samarbeidslæring som teori og metode, med utvikling av samarbeidskompetanse i tverrfaglige team, og med praksisorientert forskning.

Beathe deltar også aktivt i internasjonalt forskningssamarbeid med samarbeidslæring for å støtte utdanning og for teoriutvikling. Hun har bidratt til en rekke publikasjoner knyttet til samarbeidslæring, læreres læring og elevers læring i internasjonale forskningstidskrift. Hun er blant annet co-sponsor i det globale forumet NICLEE (Network of international Cooperative Learning Educators and Enthusiast).

bottom of page