top of page

Samarbeidslæring i undervisningen – intro

Samarbeidslæring støtter realiseringen av LK20 og i dette kurset får deltakerne førstehåndskjennskap til samarbeidslæring som verdi, teori og metode. I workshopdelen av kurset prøver vi ut og reflekterer rundt samarbeidsstrukturer, som kan tas i bruk i egen undervisning umiddelbart.

Samarbeidslæring er en teori og metode for hvordan strukturere for effektivt samarbeid i undervisningen, slik at elever lærer gjennom samarbeid – og på samme tid lærer å samarbeide. 


Samarbeidslæring er en elevaktiv læringform, der elevene blir ressurser i hverandres læringsarbeid slik at alle i gruppen lærer mest mulig. Metoden har vært gjenstand for omfattende forskning de siste 60 år, og forskningen viser til positive resultater for elevenes faglige og sosiale læring. Samarbeidslæring som teori og metode kan også brukes for å fasilitere læringsprosesser i personalet og kan være et godt redskap for ledere for å bygge det profesjonelle læringsfellesskapet på skolen. 


Dette kurset er organisert som en kombinasjon av kurs og workshop der deltakerne selv arbeider i samarbeidsgrupper for faglig og sosial læring, samtidig som de erfarer samarbeidslæring og hvordan de kan tilpasse dette til egen praksis. Et viktig prinsipp er å gi deltakerne førstehåndskjennskap til samarbeidslæring som metode, som lærende selv. Samarbeidslæring som teori og metode vektlegges, og sammen bygger vi en verktøykasse av strukturer og metoder, som kan tas i bruk i egen praksis etterpå.  


Deltakelse i dette kurset vil deg god kunnskap om hvordan du kan strukturere for effektivt samarbeid i undervisningen, og for elevenes faglige og sosiale læring. 


KURSINNHOLD

  • Introduksjon til hva samarbeidslæring er: verdi, teori og metode

  • Bli kjent med sosial gjensidighetsteori og samarbeidslæringens fem element: Positiv gjensidig avhengighet, individuell ansvarlighet, sosialt samspill, sosiale ferdigheter og prosessvurdering

  • Gi deg førstehåndskjennskap til tre måter å strukturere samarbeidslæring på: Basisgrupper, Samarbeidsrutiner og Formell Cooperative Learning

  • Innblikk i hvordan samarbeidslæring støtter realiseringen av LK20

  • Tips og utvikling av plan for hvordan starte opp med samarbeidslæring i undervisningen


Denne workshopen kan kombineres med følgende workshops: 

  • Samarbeidslæring – et steg videre og/eller 

  • Samarbeidslæring som ledelsesverktøy


Dersom flere workshop velges, må det beregnes minimum to kursdager. 

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Beathe Liebech-Lien

Kursholder

Beathe Liebech-Lien

Beathe Liebech-Lien har 16 års erfaring fra grunnskolen som lærer, spesialpedagog og med skoleutvikling. Hun har en doktorgrad i utdanningsvitenskap. I sitt doktorgradsprosjekt gjorde hun et forsknings- og utviklingsprosjekt med fokus på å støtte læreres læring og samarbeid i implementering av samarbeidslæring som metode i undervisningen, for å støtte faglig og sosial læring hos elevene. Hun brenner for å bygge samarbeidskultur på alle nivå i skolen for å støtte lederes, læreres og elevers læring!

Beathe arbeider nå som førsteamanuensis ved NTNU, hvor hun jobber med samarbeidslæring som teori og metode, med utvikling av samarbeidskompetanse i tverrfaglige team, og med praksisorientert forskning.

Beathe deltar også aktivt i internasjonalt forskningssamarbeid med samarbeidslæring for å støtte utdanning og for teoriutvikling. Hun har bidratt til en rekke publikasjoner knyttet til samarbeidslæring, læreres læring og elevers læring i internasjonale forskningstidskrift. Hun er blant annet co-sponsor i det globale forumet NICLEE (Network of international Cooperative Learning Educators and Enthusiast).

bottom of page