top of page

Torleif Sleveland

Lese- og skrivevansker

Lesing, norsk

Torleif Sleveland er spesialpedagog på Godalen videregående skole i Stavanger. Han har undervist norsk og engelsk på videregående skole i mer enn femten år og var i perioden 2011-2017 Fyr-koordinator i engelsk for Rogaland.


I jobben som spesialpedagog i videregående skole møter Torleif elever som har blitt gode til å dekke over vanskene sine. De har gjennom årene i skolen opplevd manglende mestring, og noen ganger traumer, i møte med kravene i de skriftspråklige oppgavene. For Torleif er det viktig at disse elevene får oppleve at de klarer å omsette tankene sine til tekst, både muntlig og skriftlig, og at erfarer at de mestrer!

 

Torleif har en master fra UIS Lesesenteret, bachelor fra UIA i norsk og engelsk og en master i filosofi og litteratur fra USA. Han har også et fagbrev som maskinarbeider og kan kalle seg «lektor med fagbrev».

 

bottom of page