top of page

Relevans i norsk og engelsk på YF

Hvordan kan vi skape mer relevans i norsk og engelsk for elever som har disse fagene langt oppe i halsen?

Elever på yrkesfag som ikke leser, som unngår å skrive og viser lite engasjement i norsk- og engelskfaget på videregående skole, trenger mer relevans i faginnholdet. Elevene sliter med mening og motivasjon i teorifagene. For noen er det årsaken til at de har valgt yrkesfag – for å komme bort fra teorifagene. 


I sin doktorgrad fra UIO sier Kaja Granum Skarpaas (2023) at yrkesrettingen er: "... mest som et middel for å skape elevengasjement. Så blir det lærernes oppgave å kanalisere dette engasjementet inn mot verdifullt læringsarbeid". Manglende mestring i fellesfag fra barne- og ungdomsskolen kan ha skapt en aversjon mot filologiske fag. Dette kurset ser på hvordan man kan åpne nye dører til elevens motivasjonen med mer relevant innhold og yrkesretting av faginnholdet i norsk og engelsk.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Torleif Sleveland

Kursholder

Torleif Sleveland

Torleif Sleveland er spesialpedagog på Godalen videregående skole i Stavanger. Han har undervist norsk og engelsk på videregående skole i mer enn femten år og var i perioden 2011-2017 Fyr-koordinator i engelsk for Rogaland.

I jobben som spesialpedagog i videregående skole møter Torleif elever som har blitt gode til å dekke over vanskene sine. De har gjennom årene i skolen opplevd manglende mestring, og noen ganger traumer, i møte med kravene i de skriftspråklige oppgavene. For Torleif er det viktig at disse elevene får oppleve at de klarer å omsette tankene sine til tekst, både muntlig og skriftlig, og at erfarer at de mestrer!

Torleif har en master fra UIS Lesesenteret, bachelor fra UIA i norsk og engelsk og en master i filosofi og litteratur fra USA. Han har også et fagbrev som maskinarbeider og kan kalle seg «lektor med fagbrev».

bottom of page