top of page

Lese- og skrivevansker i videregående skole

Mange elever i videregående skole strever med svake lese- og skriveferdigheter. I dette kurset ser vi på årsaker til vanskene, du får tips til undervisningsstrategier som kan fungere for disse elevene og til aktuelle digitale hjelpemidler

13000 elever går hvert år ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive godt nok til å klare seg på videregående skole. Er det noe galt med skolesystemet vårt når så mange ikke klarer å lære seg skriftspråklige ferdigheter, til tross for det er så sentralt i utdanningssystemet? Finnes det måter å få elevene til å møte og overkomme disse utfordringene?


Mange elever i denne gruppen har lagt seg til lite produktive strategier for å unngå å lese og skrive. Årsakene kan være dysleksi eller andre språkforstyrrelser (DLD), og noen ganger i kombinasjon med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelser. Hva gjør vi som norsk- og engelsklærere i videregående skole med elever som strever med skriftspråket og som vegrer seg fra å lese og skrive? Hvordan kan vi hjelpe elevene med gode strategier, slik at de opplever mestring og blir motivert til å ta tak i utfordringene? 


I kurset ser vi på hvordan skriftspråklige vansker kan arte seg, undervisningsstrategier som kan hjelpe oss i møte med elever som strever med å lese (avkode) og skrive (kode) skriftspråket, og ikke minst, bli bevisst hvor viktig det er å gjenkjenne og anerkjenne alle de andre gode kvalitetene en med lese- og skrivevansker har og bygge videre på disse styrkene. I dag finnes det mange digitale hjelpemidler, og det kommer stadig flere, som hjelper elever med lese- og skrivevansker. I kurset får du også tips om aktuelle apper, slik at du kan anbefale dem og hjelpe elevene dine med å bruke dem. 

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Torleif Sleveland

Kursholder

Torleif Sleveland

Torleif Sleveland er spesialpedagog på Godalen videregående skole i Stavanger. Han har undervist norsk og engelsk på videregående skole i mer enn femten år og var i perioden 2011-2017 Fyr-koordinator i engelsk for Rogaland.

I jobben som spesialpedagog i videregående skole møter Torleif elever som har blitt gode til å dekke over vanskene sine. De har gjennom årene i skolen opplevd manglende mestring, og noen ganger traumer, i møte med kravene i de skriftspråklige oppgavene. For Torleif er det viktig at disse elevene får oppleve at de klarer å omsette tankene sine til tekst, både muntlig og skriftlig, og at erfarer at de mestrer!

Torleif har en master fra UIS Lesesenteret, bachelor fra UIA i norsk og engelsk og en master i filosofi og litteratur fra USA. Han har også et fagbrev som maskinarbeider og kan kalle seg «lektor med fagbrev».

bottom of page