top of page

Ole Gunnar Austvik

Økonomi

Politikk

Ole Gunnar Austvik er professor i politisk økonomi og i petroleumsøkonomi ved Høgskolen Innlandet, der han har jobbet særlig med politisk økonomi, energipolitikk og europeisk integrasjon.


Ole Gunnar har tidligere jobbet ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Handelshøyskolen BI og Statistisk Sentralbyrå, og han er utnevnt Senior Fellow ved Harvard Kennedy School i USA. Han har skrevet en rekke artikler og bøker innen offentlig politikk, internasjonal politisk økonomi, europeisk integrasjon og petroleumsøkonomi.


Foto: Lars Bjarne Mythen

bottom of page