top of page

Geopolitikk, energi- og strømkrise i Europa

Energikriser er ikke noe nytt. Mangel på energi, krig og internasjonale konflikter har flere ganger skapt høye priser på olje og gass. Men, markedene har over tid endret seg. De har gradvis vokst sammen og mange markeder har blitt europeiserte og globaliserte...

Bortfall av gass fra Russland og de høye gassprisene har ført Norge til sentrum av energiens geopolitikk. Norsk petroleum er nå fundamentalt viktig for EUs forsyningssikkerhet. Samtidig har strømprisene hjemme mangedoblet seg og skapt innenrikspolitisk storm. Norsk energipolitikk har blitt politisert på helt nye måter i løpet av kort tid. Årsakene er både globale, europeiske og norske. Det er på samme tid både innenriks-, utenriks- og sikkerhetspolitikk, i et omfang og styrke som Norge ikke tidligere har stått overfor. 


I dette kurset ser vi på hvordan de internasjonale energimarkedene henger sammen. Vi ser på Norges rolle i energiens geopolitikk og hvilke konsekvenser dette har for landet vårt, både på kort og lang sikt.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 2 timer

Fra 16 000

Ring 909 39 741

Ole Gunnar Austvik

Kursholder

Ole Gunnar Austvik

Ole Gunnar Austvik er professor i politisk økonomi og i petroleumsøkonomi ved Høgskolen Innlandet, der han har jobbet særlig med politisk økonomi, energipolitikk og europeisk integrasjon.

Ole Gunnar har tidligere jobbet ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Handelshøyskolen BI og Statistisk Sentralbyrå, og han er utnevnt Senior Fellow ved Harvard Kennedy School i USA. Han har skrevet en rekke artikler og bøker innen offentlig politikk, internasjonal politisk økonomi, europeisk integrasjon og petroleumsøkonomi.

bottom of page