top of page

Kaare Erlend Jørgensen

Programmering

Matematikk

Kaare Erlend Jørgensen har vært ansatt på Mailand videregående skole siden 2009, hvor han underviser i matematikk og informasjonsteknologi. Han har undervist alle matematikkfagene i videregående skole; 1P, 1P-Y, 2P-Y, 1T, S1, S2, R1 og R2.


Erlend satt i oppgavenemnda for eksamen 1P-Y og 1T-Y i perioden 2017 - 2020. Han er forfatter av boka Kaares kokebok i programmering, utgitt i 2020, 2. utgave i 2021 og 3. utgave i 2022. Boka er tatt i bruk av flere ungdomsskoler og videregående skoler, i tillegg til institusjoner for høyere utdanning. Boka demonstrerer visuell innlæring av programmeringskonseptene. Erlend har mange års erfaring med nybegynnere i programmering.

bottom of page