top of page

Programmering i matematikk, S1 + S2

Hvordan designe undervisningsopplegg i programmering? Kurset setter søkelys på de mest relevante programmene basert på læreplanen i LK20.

Dette kurset gir deg økt kompetanse og fagdidaktisk selvtillit i programmering i matematikkfagene S1 og S2. Kurset setter søkelys på de mest relevante programmene basert på læreplanen i LK20, og signalene vi har fått fra eksamen og eksempeloppgaver. Vi ser på design av undervisningsopplegg, og hvordan disse kan differensieres. Videre tar vi for oss noen typiske misoppfatninger, og hvordan å rette dem opp. Det legges opp til et aktivt kurs der deltakere får rikelig tid til å kode, både alene og i lag med andre. 

 

Vi gjør oss kjent med programmet Thonny (thonny.org), og hvordan dette kan hjelpe elevene til økt kompetanse i algoritmisk tenkning. Vi repeterer kort grunnleggende programmeringskonsepter, før vi utforsker eksempelprogrammer basert på kompetansemålene i S1. Du blir kjent med ulike oppgavetyper, og hvilke utfordringer de innebærer for elevene. 


Kurset tar for seg programmering og algoritmer knyttet til følgende temaer i kursets første økt: 

  • Funksjoner 

  • Grenseverdier 

  • Simulering av tilfeldige forsøk 

  • Visualisering av tilfeldige forsøk og funksjoner 

  

I den andre økten fokuserer vi på relevante programmer i matematikk S2. Vi ser på god praksis for å lese datapunkter fra en fil, og analysere dataene videre ved hjelp av programmering. Aktuelle anvendelser fra matematikken: 


  • Simulere tilfeldige forsøk med normalfordelte variabler 

  • Visualisere resultater av simuleringene 

  • Utforske rekker og rekursive sammenhenger


Kurset kan gjennomføres som et heldagskurs á seks timer eller deles opp i to kursdager á tre timer. Kurset kan også gjennomføres via TEAMS. Kursdeltakerne må ha med egen datamaskin. 

Pris

Varighet

Bestilling

6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Kaare Erlend Jørgensen

Kursholder

Kaare Erlend Jørgensen

Kaare Erlend Jørgensen har vært ansatt på Mailand videregående skole siden 2009, hvor han underviser i matematikk og informasjonsteknologi. Han har undervist alle matematikkfagene i videregående skole; 1P, 1P-Y, 2P-Y, 1T, S1, S2, R1 og R2.

Erlend satt i oppgavenemnda for eksamen 1P-Y og 1T-Y i perioden 2017 - 2020. Han er forfatter av boka «Kaares kokebok i programmering», utgitt i 2020, 2.utgave i 2021 og 3.utgave i 2022. Boka er tatt i bruk av flere ungdomsskoler og videregående skoler, i tillegg til institusjoner for høyere utdanning. Boka demonstrerer visuell innlæring av programmeringskonseptene. Erlend har mange års erfaring med nybegynnere i programmering.

bottom of page