top of page

Programmeringsdidaktikk for ungdomsskolen

Gjør programmeringsundervisningen engasjerende, morsom og relevant med vårt visuelle programmeringskurs, for ungdomsskolelærere i matematikk!

Dette kurset vil gi deg dypere innsikt i didaktiske utfordringer ved programmeringsopplæring og hvordan visuell programmering kan løse mange av disse problemene.


Som kursdeltaker vil du motta et eksemplar av "Kaares kokebok i programmering: for matematikk i ungdomsskolen og VG1" (3. utg.), som inneholder mye av kursmaterialet. Vi vil utforske grunnleggende programmeringskonsepter som kodelinjer, variabler, valgsetninger og løkker, og fokusere på elevers utfordringer i møte med disse konseptene.


Vi vil se på effektive måter å introdusere tekstbasert programmering ved hjelp av Python-Turtle, som lar elevene lage tegninger ved å skrive instruksjoner. Dette kurset vil vise deg hvordan visuell programmering og animasjon kan hjelpe elevene å forstå programflyten bedre og engasjere dem i kreativ og lekende læring.


Gjennom praktiske øvelser og diskusjoner vil du bli godt kjent med mulighetene til Python-Turtle og lære å strukturere undervisningen for å tilby effektiv opplæring som er i tråd med fagfornyelsens intensjoner.


Etter å ha fullført kurset vil du som lærer kunne møte didaktiske utfordringer i programmering med økt kompetanse og selvtillit. Du vil også lære hvordan du kan strukturere undervisningsopplegg for effektiv opplæring og skape en mer engasjerende og morsom atmosfære i klasserommet når det er tid for programmeringsundervisning.


Som deltaker på dette kurset lærer du

  • visuell programmering med Python Turtle

  • fordelene ved å bruke programmet Thonny i programmeringsopplæringen

  • å identifisere typiske utfordringer i møtet med nye programmeringskonsepter, og måter å løse disse på

  • å strukturere undervisningen i programmering på en måte som motiverer elevene mer, er mer effektiv og ivaretar kravet om tilpasset opplæring


Bestill vårt kreative, engasjerende og høyst relevante programmeringskurs i dag, og oppdag gleden ved å undervise programmering på en morsom og effektiv måte! Kurset kan bestilles for fysisk eller digital gjennomføring. 

Pris

Varighet

Bestilling

3 timer

19 000

Ring 909 39 741

Kaare Erlend Jørgensen

Kursholder

Kaare Erlend Jørgensen

Kaare Erlend Jørgensen har vært ansatt på Mailand videregående skole siden 2009, hvor han underviser i matematikk og informasjonsteknologi. Han har undervist alle matematikkfagene i videregående skole; 1P, 1P-Y, 2P-Y, 1T, S1, S2, R1 og R2.

Erlend satt i oppgavenemnda for eksamen 1P-Y og 1T-Y i perioden 2017 - 2020. Han er forfatter av boka Kaares kokebok i programmering, utgitt i 2020, 2. utgave i 2021 og 3. utgave i 2022. Boka er tatt i bruk av flere ungdomsskoler og videregående skoler, i tillegg til institusjoner for høyere utdanning. Boka demonstrerer visuell innlæring av programmeringskonseptene. Erlend har mange års erfaring med nybegynnere i programmering.

bottom of page