top of page

Elisabeth Rødland

Samfunnskunnskap/historie

Lesing, norsk

Elisabeth Rødland er lærer ved Oslo Voksenopplæring Sinsen med fagene norsk, samfunnskunnskap, historie og engelsk. Hun er Cand. Mag fra UiO med Nordisk språk og litteratur, sosialantropologi, Vest-Europakunnskap, historie og engelsk (NTNU). Elisabeth har mange års erfaring med innvandrere og andrespråksundervisning.

bottom of page