top of page

Samfunnskunnskap og historie i voksenopplæringen

Hvordan aktualisere samfunnskunnskap og historie for minoritetsspråklige elever gjennom gjenkjenbare tema?

Det kan være utfordrende for lærere i den norske skolen å undervise minoritetsspråklige elever i fagene historie og samfunnskunnskap. Bøkene kan ha et språk som er for vanskelig, og elevenes referanser og skolebakgrunn kan være andre enn de den norske skolen forutsetter. For disse elevene må undervisningsspråket være enkelt, og elevene må kjenne seg igjen i tema det undervises i. 


Dette kurset presenterer alternative innfallsvinkler til lærestoffet, og det er praktisk rettet med tips og undervisningsideer for lærere som underviser i fagene i videregående og i voksenopplæringen, både for minoritets- og norskspråklige elever.


KURSINNHOLD

  • Muntlig tilnærming til fagene

  • Tematisk eller kronologisk undervisning

  • Det flerkulturelle klasserommet

  • Felles historiske og samfunnsfaglige referanser, hvordan finner vi dem?

  • Elevmedvirkning


Kurset kan også tilpasses ungdomsskolen.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 2 timer

Fra 16 000

Ring 909 39 741

Elisabeth Rødland

Kursholder

Elisabeth Rødland

Elisabeth Rødland er lærer ved Oslo Voksenopplæring Sinsen med fagene norsk, samfunnskunnskap, historie og engelsk. Hun er Cand. Mag fra UiO med Nordisk språk og litteratur, sosialantropologi, Vest-Europakunnskap, historie og engelsk (NTNU). Elisabeth har mange års erfaring med innvandrere og andrespråksundervisning.

bottom of page