top of page

Økt leseforståelse og bedre skrivekompetanse

Kurset gir gode tips og ideer til lese- og skriveundervisning for minoritetsspråklige elever i videregående skole og voksenopplæringen.

Elever med norsk som andrespråk kan ha store utfordringer med å utvikle tilstrekkelig lese- og skriveforståelse, samtidig som både skole og samfunn stiller store krav til at elevene skal ha disse kunnskapene. Språket er den viktigste inngangen, og skolen er en viktig arena for å lære. 


Dette kurset er blitt utviklet over mange år, med bakgrunn i kursholders egne erfaringer i flerspråklige klasserom. Kurset er praktisk rettet, med gode tips og ideer: lesebestillinger, stillasbygging, skriverammer både i produksjon av egne tekster, og ved litterær analyse. 


Kurset passer for lærere som er interessert i andrespråksundervisning i videregående skole og i voksenopplæringen, både for minoritets- og norskspråklige elever. 


KURSINNHOLD

  • Språklig eksil på godt og vondt

  • Fra muntlighet til bedre skriveferdigheter

  • Stillasbygging

  • Leseflyt og leseforståelse

  • Praktiske tips og øvelser


Kurset kan også tilpasses ungdomsskolen.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Elisabeth Rødland

Kursholder

Elisabeth Rødland

Elisabeth Rødland er lærer ved Oslo Voksenopplæring Sinsen med fagene norsk, samfunnskunnskap, historie og engelsk. Hun er Cand. Mag fra UiO med Nordisk språk og litteratur, sosialantropologi, Vest-Europakunnskap, historie og engelsk (NTNU). Elisabeth har mange års erfaring med innvandrere og andrespråksundervisning.

bottom of page