top of page

Dag Johannes Sunde

Tverrfaglighet

Dybdelæring

Dag Johannes Sunde er spesialrådgiver i avdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo Rådhus. Han har tidligere jobbet i Utdanningsdirektoratet med vurdering og læreplanutvikling, og som studieleder ved institutt for estetiske fag ved OsloMet. Dag Johannes satt blant annet i prosjektgruppen for fagfornyelsen i direktoratet, og hadde ansvar for arbeidet i tverrfaglig gruppe og fagplaner i musikk og kunst og håndverk.


Dag Johannes er utdannet musikkviter og har erfaring som lærer på ungdomstrinnet. Som forfatter har han gitt ut bøkene Fra læreplan til klasserom. Kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring i fag (2017), Drømmelæreren (2019) og Kunsten å bryte grenser. Tverrfaglig læring i skolen (2022).


Dag Johannes Sunde

Barneskole

Ungdomsskole

1-10 skole

bottom of page