top of page

Unni Espenakk

Språkvansker

Lese- og skrivevansker

Unni Espenakk er utdannet logoped med embetseksamen i spesialpedagogikk og studier i anvendt lingvistikk. Hun har jobbet i mange år i Statped, hovedsaklig med språkvansker hos barn og unge. Unni har lang erfaring som kursholder, og har ledet flere store prosjekter i kommuner og fylker, samt vært sentral i å arrangere internasjonale konferanser om språk og lesing. I tillegg er hun medforfatter av TRAS og Språkveilederen.

Unni Espenakk

Barneskole

Ungdomsskole

1-10-skole

bottom of page