top of page

Sjur Langeland

Hjem/skolesamarbeid

Livsmestring

Sjur Langeland har gjennom de siste 20 årene arbeidet med veiledning, kurs og foredrag i skolen, både i kommunal regi og gjennom privat praksis. En stor del av arbeidet har handlet om å veilede og holde fagdager for lærere og skoleledelse i hva livsmestring og robusthet kan innebære for praksis og for det viktige hjem-/skolesamarbeidet. En annen del av dette arbeidet har vært rettet mot foreldregrupper og enkeltfamilier hvor hjem/skole samarbeidet har vært krevende og vanskelig.


De siste 15 årene har Sjur vært ansatt som Fagleder i en kommunal, forebyggende virksomhet rettet mot barn, unge og familier, ved siden av å drive sin egen praksis. Han er utdannet master i religionspsykologi, og har utdanning i familieterapi, mindfulness og veiledning.

 

Sjur Langeland

Alle klassetrinn

bottom of page