top of page

Livsmestring i klasserommet

Hvordan kan hjem og skole sammen bidra til at elever opplever å mestre eget liv uten at de blir pålagt et ansvar de ikke skal ha?

Dette kurset tar for seg hvordan man som ansatt i skolen kan ha en god bevissthet om livsmestring i klasserommet og i møter med enkeltelever og foreldre – for økt trivsel, mestring og robusthet, på begge sider av kateteret.  


Både elever og ansatte i skolen vil ha erfaringer fra eget liv, som gjør livsmestringsbegrepet relevant og potensielt nyttig. Men i en allerede krevende skolehverdag kan man som ansatt kanskje kjenne på at livsmestringsbegrepet fremdeles leter etter en hensiktsfull selvforståelse og gode måter å finne seg til rette på? Hvordan kan livsmestring finne en plass i skolehverdagen på en måte som bidrar til økt robusthet og trivsel og ikke ender opp som enda et fagområde hvor elever, og lærere, opplever å ikke strekke til? Så hva kan være fallgruver for god praksis her? Kan vi se for oss at arbeidet med livsmestring i skolen får en slagside som, for noen elever, bidrar til nettopp det vi mente å forebygge og motvirke? 


Som tema aktualiserer livsmestring også sider ved det viktige hjem/skole-samarbeidet. Livsmestring kan bidra til å skape et felles fokus i dette samarbeidet, ikke minst når det gjelder forventninger og forståelsen av, og behovet for, utviklingsstøtte i den hverdagslige oppfølgingen av små og store hendelser. Hvordan kan hjem og skole sammen bidra til at elever opplever å mestre eget liv uten at de blir pålagt et ansvar de ikke skal ha?

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Sjur Langeland

Kursholder

Sjur Langeland

Sjur Langeland har gjennom de siste 20 årene arbeidet med veiledning, kurs og foredrag i skolen, både i kommunal regi og gjennom privat praksis. En stor del av arbeidet har handlet om å veilede og holde fagdager for lærere og skoleledelse i hva livsmestring og robusthet kan innebære for praksis og for det viktige hjem-/skolesamarbeidet. En annen del av dette arbeidet har vært rettet mot foreldregrupper og enkeltfamilier hvor hjem/skole samarbeidet har vært krevende og vanskelig.

De siste 15 årene har Sjur vært ansatt som Fagleder i en kommunal, forebyggende virksomhet rettet mot barn, unge og familier, ved siden av å drive sin egen praksis. Han er utdannet master i religionspsykologi, og har utdanning i familieterapi, mindfulness og veiledning.

bottom of page