top of page

Robert Kaino

Programmering

Tverrfaglighet

Robert Kaino har lang erfaring, både som lærer ved Teknologiskolen Hundsund og som digitalveileder i Bærum kommune, der han bl. a var med på å starte piloten i valgfag programmering. Han har jobbet utforskende med programmering sammen med elever, i initiativ som Lego League, NAROM-prosjekter og Ungt entrepenørskap. Robert har erfart hvordan ulik teknologi motiverer, engasjerer og gir rom for at elevene kan finne ut av ting selv. Han brenner for å se elevene gå fra konsumenter, til produsenter – at de lærer med teknologi og ikke for teknologien sin skyld.


Robert jobber nå som konsulent, innenfor skole og utvikling. I tillegg jobber han med å planlegge bruk av digitale hjelpemidler og utarbeidelse av læremidler og oppgaver innenfor realfag, spesielt med tilknytning til programmering i LK20.

Robert Kaino

Barneskole

Ungdomsskole

1-10-skol.e

bottom of page