top of page

Programmering for 8. – 10. trinn

I dette kurset er for deg som jobber i ungdomsskolen, og gir både praktisk trening og god oversikt over hva du trenger å kunne, for å kunne introdusere programmering for dine elever.

Dette kurset sikter på å gi deg en god innføring i programmering, slik at du er forberedt til å bruke programmering i undervisningen din innenfor naturfag, matematikk og valgfag. Vi ser på hvilken plass programmering har fått i LK20 og det blir presentert et utvalg av verktøy og metoder for å legge til rette for en variert og god inngang til programmering for elevene. 


I kurset går vi grundig gjennom de grunnleggende konseptene innenfor programmering. Vi reflekterer over den "nye" lærerrollen i teknologi-tette klasserom og hvilke plattformer som egner seg for programmering i skolen. Fokus vil være på praktisk gjennomføring av målene i LK20 og på å forsterke elementene som fører til algoritmisk tenkning og problemløsning. Vi tar for oss konkrete eksempler med blokkprogrammering og tekstbasert programmering i de aktuelle fagene, og på analoge programmeringsaktiviteter der vi jobber uten datamaskin. Mange skoler har og benytter mikrokontrollere i undervisningen, og det har blitt et viktig supplement i kreativ og utforskende programmering. Vi skal jobbe med Micro:bit, som er en liten og anvendelig datamaskin designet for skolebruk. Den kan programmeres i ulike språk, men vi skal benytte blokkprogrammering. 


Dette kurset kan bestilles som et heldagskurs á seks timer, eller som et todelt kurs av tre + tre timer. Dersom det siste velges, anbefaler vi noe tid mellom øktene. Kurset kan i begge tilfeller gjennomføres fysisk eller via TEAMS. Kursholder legger opp til å ha god tid til å jobbe med oppgaver under øktene, både individuelt og som gruppe. I det todelte kurset får dere mulighet til å bygge videre på kompetansen med et utvalg øvingsoppgaver som gjøres mellom øktene, samtidig vil du bli utfordret på å prøve ut det du har lært i egen praksis, sammen med elevene. 


Ved fullført kurs skal du være rustet til å ta i bruk programmering i din egen undervisning. Du vil også sitte igjen med flere relevante undervisningsopplegg, som du fritt kan benytte deg av. 


Pris

Varighet

Bestilling

Fra 6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Robert Kaino

Kursholder

Robert Kaino

Robert Kaino har lang erfaring, både som lærer ved Teknologiskolen Hundsund og som digitalveileder i Bærum kommune, der han bl. a var med på å starte piloten i valgfag programmering. Han har jobbet utforskende med programmering sammen med elever, i initiativ som Lego League, NAROM-prosjekter og Ungt entrepenørskap. Robert har erfart hvordan ulik teknologi motiverer, engasjerer og gir rom for at elevene kan finne ut av ting selv. Han brenner for å se elevene gå fra konsumenter, til produsenter – at de lærer med teknologi og ikke for teknologien sin skyld.

Robert jobber nå som konsulent, innenfor skole og utvikling. I tillegg jobber han med å planlegge bruk av digitale hjelpemidler og utarbeidelse av læremidler og oppgaver innenfor realfag, spesielt med tilknytning til programmering i LK20.

bottom of page