top of page

Reidun Hvattum

Demokrati og medborgerskap

Tverrfaglighet

Reidun Hvattum er utdannet Cand.Mag og adjunkt fra SLHK, og har de senere årene tatt tilleggsutdanning i fagområdene norsk i mediesamfunnetinternasjonal politikk og menneskerettigheter fra NTNU, UiO og USN. Hun jobber i dag på Hadeland Videregående skole.


Reidun har 23 års undervisningserfaring skolen hvorav 13 år i mellom- og ungdomstrinnet, og de siste 10 årene i videregående skole. Hun underviser i norsk og samfunnskunnskap på både studiespesialisering og yrkesfag, og i programfaget politikk og menneskerettigheter på VG2/3. Reidun har hatt ulike funksjoner i tillegg til undervisningsstilling: Kontaktlærer, Leseutviklings-koordinator (LUS) og ansvarlig for pedagogisk bruk av IKT i Gran Kommune og sensor på skriftlig eksamen i engelsk. På Hadeland VGS har hun vært lærerspesialist i norsk (fram til 2022) og koordinator for FN-skole+.


Reidun er spesielt opptatt av elevmedvirkning og tverrfaglighet i undervisningen. Hun har jobbet mye med å ansvarliggjøre elevene i eget lærings- og utviklingsarbeid, og har god erfaring med det. Hun ledet et treårig forsøk og gjennomførte ni år med tverrfaglig/temabasert undervisning på ungdomstrinnet. Hun har i videregående jobbet mye med FYR i yrkesfag og tverrfaglige prosjekter på studieforberedende. I norskfaget jobber hun mye med å utvikle delkompetanser og bevisstgjøre elever og lærere på hvordan skriving og lesing kan/bør integreres i alle fag – ikke bare i norskfaget.

Reidun Hvattum

Alle klassetrinn

bottom of page